Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad crops do češtiny

crops = plodiny; výnos; polní plodiny; zemědělské plodiny; obilniny; odřezky; kroket (hra)
basic crops = základní sklizeň; základní plodiny;
fodder crops = pícniny; pícnina;
forage crops = pícniny; pícnina;

Příklady překladu slova "crops" z webu:

Their crops were certainly gone.  Jejich úroda však byla nenávrat­ně ztracená.
And the crops were thick and dark at night;  Nikdo nás, samozřejmě, nečekal a všichni tu měli jiné staros­ti.
Of course, the crops were fretted over.  Ovšemže jsme nezapomněli probrat i sklizeň bavlny.
The exodus of labor was further evidence that the crops were finished.  Konec náde­nické práce byl daleko očividnější než konec úrody.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcross   cross member   cross section   cross-brace   cross-link   cross-section   crossed   crossing