Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad crop; cropping; cross-bar; cross-beam do češtiny


crop = obdělat, vole, sklízet, sklidit, načesat (o ovoci ap.), kupírovat, zastřihnout, přistřihnout, sázet, osít, žeň, celá kůže

cropping = ořezání obrázku, přestřihování, odřezávání, postřihování (polygr.), příkrov výchozu, kruponování, oříznutí, zastřižení obrázku, obdělávající, řezající, sející, sklízející

cross-bar = křížový spínač (elektr.), hrazda, příčka, příčný trám, příčkový, spodní příčka, příčný pruh, stropnice, příčník, křížová závorka, koruna stavu


Next: cross-bred; cross-check; cross-country    dehydration; dejected; dejectedness; dejection