Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad crone do češtiny

crone = babizna; bába; baba; stará ovce; kamarád
old crone = stará bába; babizna; stará čarodějnice;

Příklady překladu slova "crone" z webu:

The old crone didn't answer.  Ta bába stará neodpověděla.
I saw the crone with my own eyes.  Zřel jsem babiznu na vlastní oči.
I move like an old crone with my joints cracking like dry twigs.  Chodím jako stará bába a klouby mi praskají jako suchý větvičky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcropper   crops   cross   cross member   cross section   cross-brace   cross-link   cross-section