Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad crock do češtiny

crock = hliněný hrnec; džbán (hliněný); střep; křáp; herka; hrnec (hliněný); kripl; střípek; zmrzačit; zmrzačit se; rachotina; kraksna; lidská troska; dát do hliněné nádoby; vystlat střepinami květináč; vyřadit z provozu; pošramotit; zhroutit se; sesypat se
old crock = rachotina; stařec;

Příklady překladu slova "crock" z webu:

You crock of cagal!  Ty sráči!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcrone   cropper   crops   cross   cross member   cross section   cross-brace   cross-link