Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad critic do češtiny

critic = kritik; kritický; pracovat jako kritik; kriticky posuzovat; posuzovatel; recenzent; kritika; posudek; kritický
art critic = umělecký kritik; umělecká kritika;
literary critic = literární referent; literární kritik;

Příklady překladu slova "critic" z webu:

He spoke like a discriminating critic of expensive vacations.  Hovořil jako náročný kritik nákladných dovole­ných, jímž nebyl.
He would have reluctantly agreed with the critic who had once said:  Zdráhavě souhlasil s kritikem, jenž kdysi prohlásil:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcriticism   crizzle   crock   crone   cropper   crops   cross   cross member