Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad criterion do češtiny

criterion = kritérium; měřítko; znak; dělítko; třídicí znak; vodítko; hledisko; kritérion; sudidlo; kriterium; kritik
failure criterion = kritéria porušení; kritérium poruchy;
optimality criterion = kritérium optimality; optimalizační kritérium;
performance criterion = kritérium jakosti; výkonnostní kritérium; výběrové kritérium; selekční hledisko;

Příklady překladu slova "criterion" z webu:

He imposed his second testing criterion.  Vyslal druhý zkušební balónek.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcritic   criticism   crizzle   crock   crone   cropper   crops   cross