Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad crisis do češtiny

crisis = krize; krizový; rozhodný okamžik; přelom; krizový management
debt crisis = dluhová krize; krize zadluženosti;
economic crisis = hospodářská krize; ekonomická krize;
sterling crisis = pokles směnného kurzu libry; šterlinková krize;

Příklady překladu slova "crisis" z webu:

Crisis over?  Už je po krizi?
The crisis was over.  Krize byla překonaná.
Some unspoken crisis had passed, and the episode was finished.  Jakási nevyslovená krize přešla a záležitost skončila.
Our test is crisis and observation.  Naše zkouška spočívá ve vyvolání krize a v pozorování.
I think the current crisis has gone to your heads.  Myslím, že vám tahle krize leze na mozek.
Santiago hovered over them in this crisis like a bird over eggs.  Santiago se nad nimi v proběhu krize vznášelo jako pták nad hnízdem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcriteria   criterion   critic   criticism   crizzle   crock   crone   cropper