Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad crimp do češtiny

crimp = verbovat; složit; zvarhánkovatět; kadeřit se; zprohýbat se; verbíř; kadeřit; napalovat (vlasy); kadeřit vlákno; složit do záhybů; zvlnit; naříznout; házet klacky pod nohy; stavět překážky; zvlnění; záhyb; zkadeření; obruba; okraj; lem; klacek pod nohy

Příklady překladu slova "crimp" z webu:

Richards slammed his shoulder against the crimped passenger door.  Richards vrazil ramenem do zprohýbaných dveří na své straně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcrimp barrel   crimson   crisis   criteria   criterion   critic   criticism   crizzle