Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad crime do češtiny

crime = zločin; zločinnost; hřích (přen.); hříšné jednání; porušení kázně; přestupek; pitomost; trestný čin; kriminální; detektivní; detektivka; kriminalita; zločinecký; trestná činnost; zločin proti lidskosti
computer crime = počítačový zločin; počítačová kriminalita;
incendiary crime = zločin žhářství; trestný čin žhářství;
organized crime = organizovaný zločin; organizovaná kriminalita; organizovaná zločinnost; předcházet zločinnosti; předejít zločinu;

Příklady překladu slova "crime" z webu:

Crime was everywhere.  Zločin teď číhal všude.
No crime was committed there.  Tady nebyl spáchán žádný zločin.
Where's the crime in that?  A kde je ten zločin?
Is that a crime also?  Je to snad taky zločin?
The conviction that the crime is a very peculiar one.  K přesvědčení, že jde o velice výjimečný zločin.
Burglary was a pretty safe crime to commit.  Domovní loupež byl celkem bezpečný zločin;
You're not a suspect in any crime or wrongdoing.  Ty nejsi podezřelý z žádného zločinu či přestupku.
Do you know how many millions your crime wave has cost?  Víš kolik miliónů ta vaše zločinecká vlna stála?
Was it to stop that denunciation that the crime had been committed?  Byl snad toto motiv zločinu?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcriminal   criminal act   crimp   crimp barrel   crimson   crisis   criteria   criterion