Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cricket do češtiny

cricket = kriket; cvrček; podnožka; stolička pod nohy; hrát kriket; kriketový; cvrček domácí; kriketová obuv
play cricket = jednat čestně; jednat fér;

Příklady překladu slova "cricket" z webu:

One cricket she could understand and accept, but three?  Přítomnost jednoho cvrčka mohla pochopit a vysvětlit, ale tří?
They play cricket everywhere, don't they?  Kriket se přece hraje všude?
I was at a cricket match, he rasped.  Byl jsem na kriketovém zápase, zachroptěl.
The burnt remains of a cricket stump.  Zpopelněné pozůstatky kriketové branky.
Or, he added in an undertone, hanging around cricket matches.  Nebo možná, dodal polohlasem, postávání kolem kriketových hřišť.
In the smell of wet earth a leaves, a cricket is.  Vlhká zemina i listí voní a cvrček si vede svou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcrime   criminal   criminal act   crimp   crimp barrel   crimson   crisis   criteria