Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad crest do češtiny

crest = hřeben (vlny); hřebínek; dosáhnout vrcholu; chochol; korunka (šlechtická); erbovní přilba; erb; znak; vrchol; vyvrcholení; klimax; maximální hodnota; sebedůvěra; sebejistota; pýcha; odvaha; ozdobit hřebenem; hřbet; přepadová hrana; hrana; špičkový
weir crest = koruna jezu; návodní líc jezu;

Příklady překladu slova "crest" z webu:

The crest glittered like an impassioned eye.  Erb zazářil jako ohnivé oko.
The establishment's crest was printed on the card.  Znak podniku byl vytištěn na kartičce.
A second beast showed on the crest of the slope, coming downhill.  Na vrcholku svahu se objevilo další zvíře a začalo se spouštět dolů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcricket   crime   criminal   criminal act   crimp   crimp barrel   crimson   crisis