Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad crescendo; crescent; crescent-shaped do češtiny


crescendo = sílící (přen.), zesilující se, stupňující se, sílit, zesilovat se, stupňovat se, narůstající

crescent = srpek měsíce, ulice (polokruhová), půlměsícový, srpkovitý, rostoucí (měsíc), přibývající, srpek, polokruhovitá ulice, půlměsíčitý, polokruhový, půlměsíc, měsíček

crescent-shaped = poloměsíčitý, měsíčkovitý, srpkovitý, srpovitý, srpečkovitý, půlměsícový


Next: crescentic; cresset; crested; crestfallen    defection; defend; defending; defensible