Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad creeping do češtiny

creeping = plazivý; popínavý; šouravý; plíživý; velmi pomalý; plížit; šourat se; tečení; klouzání; dotlačování; dotlačení; putování; bobtnání; prohýbání; krabacení; plížení; postupný; plazení; putující; poléhavý; šplhavý; dotvarování; sesouvání; ovíjivý; svatoušek
concrete creeping = dotvarování betonu; dotlačování betonu;

Příklady překladu slova "creeping" z webu:

We'll be creeping up on him.  Připlížíme se k ní.
The underbrush was creeping back in among the trees now;  Podrost mezi stromy řídl.
He could see it creeping across the field behind the trees.  Viděl, jak se plíží po polích za alejí.
I was staying to cover, creeping about.  Musel jsem se krýt a plížit se.
HIU s'Sochu, he answered it, trembling creeping through him.  Hlil s'Sochil, odpověděl a zachvěl se.
I awoke with a feeling that doom was creeping on me in the night.  Probudil jsem se s pocitem, že mi tuto noc hrozí zkáza.
Above the bushes, the chainlink fence was laced with creeping vines.  Nad ním se zvedal drátěný plot ověnčený divokým vínem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcress   crest   cricket   crime   criminal   criminal act   crimp   crimp barrel