Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad creep do češtiny

creep = plížit se; podlézavec; lézt; vloudit se; plazení; dotvarování; vplížit se; vkrást se; šourat se; lezení; pomalý pohyb; tečení kovu; plouživost; loudat se; vléct se; vniknout; zmocňovat se; vetřít se; vlichotit se; popínat se; roztékat se; prokluzovat
logarithmic creep = logaritmické tečení; logaritmický creep;
soil creep = půdotok; plouživost půdy;
zero creep = nulové tečení; nulový creep;

Příklady překladu slova "creep" z webu:

So let's creep up on him.  Tak se na něj tedy přilepíme.
They see us creep or crawl, they know we're bad guys.  Uvidí nás, jak se plížíme, a hned budou vědět, že jsme zlí hoši.
Richards felt a coolness creep into his testicles.  Richards cítil, jak se mu vkrádá do varlat chlad.
At other times it can creep up on you, slowly, skilfully.  A jindy se k tobě krade pomalu a obratně.
Spots of color had begun to creep into her cheeks.  Na tvářích jí začaly naskakovat skvrny.
I think half the world would like to creep up there if it could.  Myslím, že půlka světa by se tam ráda prodrala, kdyby mohla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcreeper   creeping   cress   crest   cricket   crime   criminal   criminal act