Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad credit do češtiny

credit = kredit (též obch.); dát kredit (3. p.); úvěrový; mít důvěru v (6. p.); úvěr; důvěra; zůstatek ve prospěch; zásluha; víra; platební lhůta; dobrá pověst; čest; připsat ve prospěch (3. p.)
acceptance credit = akceptační úvěr; rembursní úvěr; rembursní akreditiv; remboursní akreditiv;
advance credit = pověření; předběžný úvěr;
allow credit = povolit úvěr; dát úvěr;
available credit = použitelný úvěr; úvěr k použití; kreditní saldo;

Příklady překladu slova "credit" z webu:

Credit cards?  Kreditní karty?
The credit card.  Papírová stopa.
We have credit here.  Máme tady úvěr.
Paid with a credit card.  Platila kreditkartou.
I paid with a credit card;  Zaplatil jsem kreditní kartou.
Can you give me your credit code, please?  Mohla byste mi dát váš kreditní kód?
As you can see, he's a credit to you both.  Jak můžete vidět, dělá vám oběma čest.
If it went well, there would be no credit for anyone.  Když to jde dobře, nikomu z nás se nedostane jediného slůvka díků.
To the young man it had looked like a credit card.  Mladému muži to připadalo jako kreditní karta.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcredit card   credit to   creditor   creep   creeper   creeping   cress   crest