Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad credit to do češtiny

credit to = připsat (3. p.); kredit k; ocenění (3. p.); úvěrová transakce
extend credit to = prodloužit úvěr (3. p.); poskytnout úvěr (3. p.);

Příklady překladu slova "credit to" z webu:

I need the credit to support my stock.  Potřebuju ten úvěr, abych zachránil svoje akcie.
As you can see, he's a credit to you both.  Jak můžete vidět, dělá vám oběma čest.
And true that many old friends have refused credit to you?  A je pravda, že mnoho starých přátel vám odmítlo půjčit peníze?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcreditor   creep   creeper   creeping   cress   crest   cricket   crime