Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad creature do češtiny

creature = kreatura; bytost; stvoření; tvor; zvířecí; stvůra; výtvor; nestvůra; zvíře; člověk; otrok; dílo; živočich; domácí zvíře; hmotné zajištění
fellow creature = také tvor boží; bližní; tvor boží;

Příklady překladu slova "creature" z webu:

The creature nodded.  Op přikývl.
Any desert creature would know.  Každý pouštní tvor to věděl.
A very rare creature indeed.  Nesmírně vzácná bytost.
How hideously speedy this creature is!  Jak příšerně rychlý je ten netvor!
You were the most unspoiled creature in the whole world.  Byl jste nezkažený jako nikdo jiný na celém světě.
I never want to see that creature again.  Víckrát ať už tu loutku nevidím.
I'll be back, he said to the creature on the sill.  Vrátím se, řekl bytosti na parapetu.
He's sent an angel, she said to the creature at her side.  Poslal anděla, řeklo stvoření po jejím boku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcredence   credit   credit card   credit to   creditor   creep   creeper   creeping