Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad creator; credential; credentials; credibility do češtiny


creator = strůjce, vytvářecí program, původce, tvůrcovský, tvořitel, tvořitelka

credential = pověřovací, pověřující, posudek, diplom, akademická hodnost, osvědčení

credentials = osobní doklady, pověřovací listiny, kredit, akreditiv, písemné pověření, doklady, pověřovací, pověřovací listina

credibility = důvěřivost, důvěryhodnost, hodnověrnost, uvěřitelnost, věrohodnost, důvěřivostní, kredibilita


Next: creek; creepers; creepiness; creepy    defalcate; defalcation; defamation; defamatory