Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad creation do češtiny

creation = vytvoření (2. p.); vytváření; tvorba; stvoření; výtvor; dílo; kreace; tvoření; vznik; scéna (hádka); výmysl; jmenování; ustanovení; svět; tvorstvo; budování; proboha; ustavení; vyvolávání; zbudování; způsobení; založení; utvoření; vyrábění; tvůrčí
data creation = pořizování dat; tvorba dat;
job creation = tvorba pracovních míst; vytvoření pracovních;

Příklady překladu slova "creation" z webu:

Creation holds its breath.  Stvoření na chvíli zatají dech.
It was the creation of human beings from human tissue.  Bylo to vytvoření lidské bytosti namnožením lidských buněk.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcreature   credence   credit   credit card   credit to   creditor   creep   creeper