Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad created do češtiny

created = vytvořil (4. p.); vytvořený; stvořený; vytváří (4. p.)
be created = být vytvořený; být vytvořen;

Příklady překladu slova "created" z webu:

You created this mess, not me.  Tuhle šlamastyku jsi způsobil ty, ne já.
I have created human beings.  Zatím jsem tvořil lidské bytosti.
The first discovery created a shortlived panic;  Prvé zjištění vyvolalo kratičkou paniku;
The final plan was created on the spot.  Na místě vymyslel náhradní plán.
Do you believe the gods created us?  Věříš, že nás stvořili bohové?
They sat in neat rows that created an impression of order.  Seděly v úhledných řadách, což vytváře­lo dojem pořádku.
For one thing, they didn't make, they created .  Tak především, oni nevyráběli , ale tvořili.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



creation   creature   credence   credit   credit card   credit to   creditor   creep