Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad create do češtiny

create = vytvořit (4. p.); vytvářet; tvořit; stvořit; udělat; vyvolat; způsobit; vyvádět; jmenovat (šlechticem); ustanovit; utvářet; založit; ustavit; zhotovit; vyvolávat (4. p.); způsobovat (4. p.); utvořit; působit; vyrábět; zakládat; budovat
doesn't create = nevytváří; netvoří;

Příklady překladu slova "create" z webu:

They create love in our natures.  Tvoří v nás lásku.
We didn't create it.  My jsme ji nevyvolali.
It's better to create than to destroy.  Je lepší tvořit než ničit.
The ionosphere helped to create us;  Ionosféra nám pomohla v samém našem zrodu;
A swarm of mosquitoes can create a noise like thunder!  Přece víte, že roj komárů může znít jako hřmění!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcreated   creation   creature   credence   credit   credit card   credit to   creditor