Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad craft do češtiny

craft = řemeslo; plavidlo; živnost; dovednost (zast.); obratnost; šikovnost; lstivost; prohnanost; umění (zast.); chytrost (hanl.); úskok; lest; lodě (hromad.); loď (hromad.); cech; um; úskočnost; společenstvo; sestrojit; rafinovanost; kosmická loď; letadlo
cushion craft = vznášedlová loď; vozidlo na vzduchovém polštáři;
landing craft = výsadkové čluny; vyloďovací vozidlo;
priest craft = klerikalismus; politika knězů;
small craft = člun (malá loď, hromad.); čluny (malé lodě, hromad.); malé lodě;

Příklady překladu slova "craft" z webu:

The craft became a row of shallow dunes.  Ze strojů se stala řada mělkých dun.
The entire craft was deserted.  Loď byla opuštěná.
He gave the craft more wing, more power.  Roztáhl více křídla, přidal energii.
One of our own craft was destroyed in the pursuit.  Při pronásledování jsme přišli o jeden stroj.
I did, and fine little craft they are.  Vím, a jsou to šikovné stroje.
I don't believe we had to damage the craft in taking it.  Věřím, že jsme toptéru při přepadu ani nepoškodili.
From the point of view of feeling, the actor's craft is the type.  Z hlediska citu je tím typickým vzorem dovednost hercova.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcramp   crane   crank   crank axle   crankcase   cranking   crankshaft   crankshaft vibrations