Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cradling; craftily; craftiness; craftsman do češtiny


cradling = chovající, rýžující, chování, kolébání, kolébající

craftily = mazaně, poťouchle, chytrácky, fikaně, vychytrale, úskočně

craftiness = prohnanost, mazanost, vychytralost, úskočnost, poťouchlost, rafinovanost, vykutálenost, chytráctví

craftsman = řemeslník, umělec, řemeslnický, kvalifikovaný dělník, umělkyně


Next: craftsmanship; crafty; cragged; craggy    declinate; declination; declining; declivity