Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cracks do češtiny

cracks = praskot; povídání; pukliny; kasař
cleavage cracks = štěpné trhliny; trhlinky odlučnosti;
hair cracks = hnízdo trhlinek; vlasové trhlinky;
mud cracks = bahenní pukliny; bahenní praskliny;

Příklady překladu slova "cracks" z webu:

Cracks were everywhere in the spiral corridor.  Všude ve spirálové chodbě byly patrné trhliny.
The cracks of light widened, clay falling away.  Pukliny se rozšířily a hlína odpadala.
There were cracks left all over the place.  Po celém místě zůstaly praskliny.
But there were cracks in the glass.  Ale na skle byly praskliny.
There were already hairline cracks in the glass.  Na skleněném povrchu se začaly objevovat vlasové trhlinky.
Dust fell from the domed ceiling, and cracks appeared in the walls.  Ze stropu padal prach a na stěnách se objevovaly praskliny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcradle   craft   cramp   crane   crank   crank axle   crankcase   cranking