Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad crack do češtiny

crack = trhlina; prasklina; prasknout; prásknout; povídání; louskat (ořech); šlehnout; praskat; třesknout; nakřápnout; puknout; potrhlost; narazit; rozbít; rozlousknout (ořech); lupnout; zlomit se; třesknutí; lupnutí; puklina; vada; mutování; mutovat; kadet
annular crack = kroužek pod ústím; kruhová prasklina; kruhové prasknutí;
hairline crack = vlasová trhlinka; vlasová trhlina;
radial crack = doběh; radiální trhlina;
season crack = výbušná trhavina; sezonní trhlinka; trhlina od smrštění;

Příklady překladu slova "crack" z webu:

That crack is awful stuff.  Ten crack je hrozné svinstvo.
The kid'll crack under the pressure.  A kluk se pod tím tlakem zhroutí.
It was a crack baby.  Bylo to narkotické dítě.
He opened the door a crack on the chain.  Otevřel dveře na řetěz.
Richards pushed the door open a crack and peered out.  Richards pootevřel dveře a jukl do chodby.
Then we will go back tonight and crack it.  Pak se tam v noci vrátíme a uděláme ho.
But all three— man, animal, and mystif—made the crack alive.  Ale všichni tři člověk, zvíře i mystif skulinou prolezli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcracking   cracks   cradle   craft   cramp   crane   crank   crank axle