Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad coverture; covet; covey; cow do češtiny


coverture = přikrývka, přístřeší, ochrana, úkryt, kamufláž, stav provdané ženy, manželský stav

covet = prahnout, horoucně si přát, bažit, toužit po (závistivě), přát si (horoucně), dychtit, bažit po (6. p.), být žádostivý, požádat, pošilhávat, usilovat o (4. p.)

covey = banda, skupina, řada, chlápek, mladíček

cow = vyděsit, zděsit, babizna, bába, samice, blbec, pitomost, mlíko, dobytčí, kravský


Next: cowardly; cower; cowhide; cowl    decamp; decant; decantation; decanter