Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad covert do češtiny

covert = skrytý; houští; skrýše; úkryt; kryt; utajený; mlází; kamufláž; pláštík; maska; tajený; tajný; zahalený; zastřený; nepřímý; provdaná; pod ochranou manžela; podvědomý; kradmý; skrýt se; skrývaný; vdaný; soukromý; provdaná žena; chráněný; koverkot
escape covert = kryt; ochranná vegetace;

Příklady překladu slova "covert" z webu:

All four covert teams are on the ground and in place.  Všechna čtyři družstva jsou na zemi a na místě.
A very old covert brotherhood.  Velice starého tajného bratrstva.
Convert that into a straight covert operation and we can still use it.  Změňte to na obyčejnou krytou operaci, a můžeme to ještě využít.
That was the main problem with covert operations.  To byl u krytých operací hlavní problém.
It was just as well that the covert insertion had shortened the night.  Nebylo na škodu, že tajné vysazení noc zkrátilo.
In that sense it had been a perfect covert operation.  V tomto smyslu to byla perfektně krytá operace.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcowling   crack   cracking   cracks   cradle   craft   cramp   crane