Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad covered do češtiny

covered = pokryl; krytý; skrytý; zastřený; obalený; pokrytý; polepený; porostlý; přikrytý; opletený; zastřešený; opředený; pokrytý výchoz; krytý výchoz; zakrytý; zajištěné přibližování
amount covered = pojistkou krytá částka; krytá částka;
expenses covered = vyplaceně; franko;

Příklady překladu slova "covered" z webu:

He'd covered his rear.  Měl krytá záda.
The tent's covered by sand.  Stan je pod pískem.
Had they been covered with clay?  Pokryli je hlínou?
He shook his head, covered in confusion.  Potřásl v rozpacích hlavou.
A fresh coat of paint covered the walls.  Stěny pokrýval čerstvý nátěr.
The food was warming in a covered silver dish.  Jídlo se hřálo pod stribr?
It was the bottom of a deep covered pit.  Bylo to dno nějaké hluboké kryté jámy.
The box was empty but for the red covered files.  Kromě složek v modry'ch deskách v ní nebylo nic.
Two pairs of wings, the inside pair are completely covered up.  Dva páry křídel, vnitřní pár je úplně zakrytý.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcovering   covert   cowling   crack   cracking   cracks   cradle   craft