Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cover do češtiny

cover = kryt (zásuvky); pokrýt; krýt; zakrýt; pokrývka; krytí (obch.); víko; přikrýt; skrýt; schovat; pokrývat; urazit (vzdálenost ap.); ujít; ujet; potáhnout; krýt si; zaplavit; polepit; obalit; zastřít; namířit (zbraní ap.); deska (knihy); uzávěr; víčko; deka
air cover = letecká ochrana; letecké krytí;
all-risks cover = krytí všech rizik; pojištění proti všem nebezpečím;
art cover = dekorativní papír na společenské oznámení; dekorativní papír;
battery cover = víko akumulátoru; víko baterie; kryt ložiska;

Příklady překladu slova "cover" z webu:

Cover the door.  Kryjte dveře.
We'll cover it.  Uhradíme ji.
What's his cover name?  Jaké má krycí jméno?
He flipped the cover open.  Arby čepičku odklopil.
It never grew to cover the house.  Nedorostl tak, aby zastínil dům.
It was an accurate enough cover story.  Byla to dost přesná krycí legenda.
He knows more than enough to cover us.  Umí toho víc než dost, aby nás kryl.
They had obviously used the storm to cover their getaway.  Zřejmě využili bouře, která jim pomohla zahladit útěk.
In another month the snow would fly and cover all of it.  Za měsíc napadne sníh a všechno překryje.
He got his hands under the lip of the cover and pushed it over.  Byla v něm pořádná tma.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcoverage   covered   covering   covert   cowling   crack   cracking   cracks