Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad covenant do češtiny

covenant = smlouva; slavnostně převzatý závazek; smluvní listina; klauzule smlouvy; uzavřít slavnostní smlouvu; stanovy; statut; zavázat se; úmluva; dohoda; pakt; sjednat; zaslíbení; slib boží; svazek; závazek; zavazovat se; slib; uzavřít smlouvu; příslib; smluvní
affirmative covenant = potvrzující příslib; potvrzující úmluva; deed of covenant = darovací písemná smlouva;
cover   coverage   covered   covering   covert   cowling   crack   cracking