Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad courtyard do češtiny

courtyard = nádvoří; dvůr; dvorek; zadní dvůr; nezastavěná plocha uvnitř bloku; bratranec
castle courtyard = nádvoří zámku; zámecké nádvoří;

Příklady překladu slova "courtyard" z webu:

The courtyard was ringed with fighting men, swords drawn.  Nádvoří lemovali bojovníci s tasenými meči.
Into a courtyard where some sort of maneuver was being engaged in.  Na dvůr, na kterém probíhalo jakési cvičení.
Joseph crossed the courtyard and went toward the gate.  Josef prošel dvorem a zamířil k bráně.
My flier is in a courtyard nearby.  Můj letoun je na nádvoří nedaleko odsud.
Go to the far end of the courtyard and wait.  Přesuň se na vzdálený konec nádvoří a čekej.
The sound of clashing swordblades rose up from the courtyard below.  Z nádvoří sem dolehlo řinčení mečů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



cousin   covenant   cover   coverage   covered   covering   covert   cowling