Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad courts do češtiny

courts = soudy; dvory; trestní orgány; stanné soudy
divisional courts = specializované soudy; rozdělené soudy;
justice's courts = soudy smírčích soudců; smírčí soudy;
territorial courts = federální soudy USA; ; practice of the courts = praxe soudů;

Příklady překladu slova "courts" z webu:

It's been in the courts ever since.  Od té doby to projednává soud.
You go to the law courts and wait for months.  Vydáváte peníze na advokáty, kteří velmi dobře vědí, že vás napálí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcourtyard   cousin   covenant   cover   coverage   covered   covering   covert