Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad court do češtiny

court = dvůr (domu); soud; ucházet se o (co); soudní; dvorní; nádvoří (hradu apod.); dvorana; soudní dvůr; dvorec (sport.); hřiště; přízeň; sál; dvořit se; právní ředitelství podniku; pozornost; kurt (tenisový ap.); ucházet se o ženu; žalovat; náměstíčko; rada
admiralty court = námořní úřad; námořní soud;
appellate court = apelační soud; odvolací soud;
arbitration court = arbitráž; arbitrážní soud; rozhodčí soud;
base court = soud nižší instance; nižší soud;
basketball court = basketbalové hřiště;

Příklady překladu slova "court" z webu:

Court is adjourned.  Jednání se odročuje.
The court is called to order.  Soud zasedne.
He's in court today.  Dnes je u soudu.
He's been to court before.  Už u soudu někdy byl.
Do you have a court date?  Už nám stanovili datum slyšení?
Can she be present in court today?  Může dnes přijít k soudu?
You gave her more than the court said.  Dal jsi jí víc, než soud určil.
He'd learned that much in the federal court system.  Tomu ho naučil systém federálních soudů.
Do you think the press might be at court tomorrow?  Myslíš, že budou zítra u soudu novináři?
You'll all be lucky if you don't stand in court for it.  Budete mít štěstí, když se nedostanete před soud.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcourt martial   court of appeal   court of law   courtesy   courts   courtyard   cousin   covenant