Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad court of law do češtiny

court of law = soud; soudní dvůr; protokol
have recourse to a court of law = uchýlit se k soudu;

Příklady překladu slova "court of law" z webu:

Not very good evidence in a court of law.  Není to moc dobrý důkaz pro soudní dvůr.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcourtesy   courts   courtyard   cousin   covenant   cover   coverage   covered