Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad course do češtiny

course = kurs; kurz; honit (lov.); běh; průběh; postup; směr; cesta; chod (jídla); tok; vrstva (cihel apod.); dráha (závodní); možnost; kúra (léčebná); štvaní (zvěře, lov.); štvanice (zvěře, lov.); řada (cihel apod.); stíhat (přen.); řinout se; proudit; jednání
arbitrary course = oblast konečného sestupu; okrsek konečného sestupu;
band course = obvodová lišta; krycí lišta; pásek s nápisem; trasírka; podokenní kordonová římsa; sloup s bandáží; pásková římsa;
barge course = vrchní řada cihel; pláň; římsa; no;

Příklady překladu slova "course" z webu:

Course zeroone-eight.  Kurs nulajedna-osm.
Of course not.  Já vím.
No, of course not.  Vůbec ne.
No, no of course not.  To tedy věru ne.
But he knew of course that it was.  Ale to už věděl, že je.
He saw her in the course of her daily life.  Vídal ji každý den.
We have all agreed upon our course of action.  Všichni jsme se dohodli na postupu.
Don't worry, this will probably run its course soon.  Nemějte starost, ono se to brzy samo nějak urovná.
At the same time, my promise is of course given.  Zaslíbila jsem se ovšem již jinému muži.
If they had the big story, it would of course be there.  Kdyby měli senzační zprávu, byla by samozřejmě tam.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcourse of action   course of business   court   court martial   court of appeal   court of law   courtesy   courts