Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad course of action do češtiny

course of action = způsob jednání; postup; průběh podnikání
pursue a course of action = soustavně provádět nějakou činnost;

Příklady překladu slova "course of action" z webu:

We have all agreed upon our course of action.  Všichni jsme se dohodli na postupu.
Chambers considered the situation and decided on his course of action.  Chambers uvážil situaci a rozhodl o dalším postupu.
He hurried back to his office to determine a course of action.  Spěchal tedy do své kanceláře, aby si rozmyslel, jak na to půjde.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcourse of business   court   court martial   court of appeal   court of law   courtesy   courts   courtyard