Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad couple do češtiny

couple = pár; dvojice; několik; pojit; pojit se; spojovat (po dvou); kuplovat (vozy); párovat; spárovat (po dvou); pářit se; spojit (pohlavně nebo v manželství); spojit se (pohlavně nebo v manželství); uvádět v souvislost; spřáhnout; sdružit; zapojit; pářit
twisting couple = krouticí dvojice; dvojice sil;
young couple = mladý pár; mladí manželé; moment of a couple = moment dvojice sil;

Příklady překladu slova "couple" z webu:

Couple of days.  Pár dní.
A couple of hundred.  Pár set.
And a couple of sausages.  A dva párky.
Give me a couple of days.  Dej mi pár dní.
He slapped me a couple of times.  Dvakrát mě uhodil.
I'll call you in a couple of days.  Za pár dní ti zavolám.
Yes, he observed me for a couple of days.  Pár dní mě pozoroval.
I will not see you for a couple of weeks.  Několik týdnů se s vámi neu­vidím.
I'd get out of here in just a couple of minutes.  Za pár minut vodkráčím po svejch.
He had not been with a girl for a couple of months.  Neměl děvče už několik měsíců.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcoupler   coupling   coupling device   coupon   coupon book   coupé   courage   course