Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad country do češtiny

country = země; venkov; venkovský; vesnický; kraj; vlast; půda; příroda; pevnina; oblast; porotci; porota; selský; domácí; agrární; stát; zem (země - stát); krajina; hejhola; provincie; venkovský balík
cross country = napříč terénem; terénem;
flat country = pláň; rovná krajina; rovinatá krajina;
foreign country = cizí země; cizina;
hilly country = pahorkatina; kopcovitá krajina;
mountainous country = hornatina; hornatá krajina; otčina; v krajině;

Příklady překladu slova "country" z webu:

Country fare, it is.  Vobyčejný venkovský jídlo, jo, chudý jídlo.
The country needs you.  Země vás potřebuje.
I hate country music, she said, and he turned it off.  Nemám ráda country, řekla.
New house, cars, country club.  Nový dům, auta, místní klub.
It look like another country then.  Tenkrát to tu bejvalo úplně jiný.
They walked along the green country road.  Proč jsi utekla?
They were hawking in the high country close to the castle.  Sokolničili na vysočině u hradu.
The man will be out of the country by then.  V té době už bude dávno za hranicemi.
We know you are trying to leave my country with heroin.  Víme, že chcete ze země vyvézt heroin.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



countryman   coupe   couple   coupler   coupling   coupling device   coupon   coupon book