Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad counting do češtiny

counting = počítání; čítání; načítání; sčítací; čítačový; počítající; počet; číslování; uvažování; počítací; čítací; spočítání; spočetné rozložení
not counting = nepočítaje; vyjma;

Příklady překladu slova "counting" z webu:

Counting cars was a very poor game.  Počítání vozů byla velice hloupá hra.
I'm counting on winning it.  Věřím, že ho získám.
They weren't counting on it.  Nepočítali s tím.
Another agent was counting money.  Druhý agent přepo­čítával peníze.
Mort was, in fact, counting to ten.  Mort v duchu počítal do deseti.
We should have made a careful counting as the crew left.  Měli jsme posádku pořádně počítat, když odcházeli.
He walked slowly and gingerly as if counting his steps.  Chodil pomalu a váhavě, jako by počítal kroky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcountry   countryman   coupe   couple   coupler   coupling   coupling device   coupon