Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad countervail; counterweight; counterwork do češtiny


countervail = vyrovnat se, vyvážit, být dost silný, stačit, působit, vyrovnávat

counterweight = protizávaží, vývažek, vyvažovací závaží, vyrovnávací závaží, vyvažovací tělísko, vyvážit (4. p.), vyvažovat, vyrovnávat protizávažím

counterwork = působit proti, pracovat proti, zhatit, zmařit, působit, oponovat, mařit, překazit, protipůsobení, stavět se, protiopevnění


Next: countryside; county; coup; coupled    debauchee; debauchery; debilitate; debility