Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad counterpoise; countersign; countersink do češtiny


counterpoise = vyvážit, rovnováha, protizávaží, lanový zemnič, vyrovnání, vyrovnávat, vytárovat, vývažek, vyvážení, vyrovnávací závaží, vyvažovací síť, působit jako protiváha

countersign = spolupodepsat, heslo, identifikační značka, znamení, stvrdit, ratifikovat, kontrasignovat, podepsat, ohlas

countersink = kuželově zapustit, kuželové zahloubení, kuželové zapuštění, kuželový záhlubník, zahlubovat, zapouštět, zahloubit, kuželové zaoblení


Next: countervail; counterweight; counterwork    debark; debase; debasement; debauch