Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad countermarch; countermine; counterpart do češtiny


countermarch = protichod, ustupovat, jít protichodem, dát se na zpáteční pochod, pochod proti směru, zpáteční pochod, nastupovat

countermine = udělat podkop, udělat podkop pod, protimina, udělat protipodkop, podminovat, protipodkop

counterpart = protipól, doplněk (čeho), stejnopis, druhopis, pandán, analogie, sdružená součást, protikus, duplikát, duplikátní dokument, analogický, partner


Next: counterpoise; countersign; countersink    dearly; deathly; debacle; debar