Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad counterfeiter; counterfoil; countermand do češtiny


counterfeiter = padělatel, penězokaz, licoměrník, pokrytec, falšovatel, padělatelský, napodobitel, padělatel peněz

counterfoil = stvrzenka, kontrolní ústřižek, kupon, útržek, ústřižek

countermand = odvolání, zrušit, zrušení, stornovat, anulovat, zastavit, zmařit, vyřídit, odbýt, storno, anulování, opačný příkaz


Next: countermarch; countermine; counterpart    deaf; deafen; deal; dear