Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad counterclaim do češtiny

counterclaim = protinárok; protipohledávka; soudně uplatňovat protinárok; vzájemná pohledávka; uplatňovat protinárok; proti směru otáčení hodinových ručiček
permissive counterclaim = přípustný protinárok; přípustný protinávrh;
counting   country   countryman   coupe   couple   coupler   coupling   coupling device