Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad counterchange; countercheck; counterfeit do češtiny


counterchange = zaměnit, obměnit, výměna, vzájemně vyměňovat, vzájemná výměna, střídat, vystřídání, oplátka

countercheck = odporování, odpor, překontrolování, opětná kontrola, znovuověření, překontrolovat, znovu ověřit, překážka, protiúder, vyvrácení, stavení

counterfeit = falšovat, padělat, předstíraný, padělaný, napodobenina, podvodník, napodobit, předstírat, falešný, podvržený, imitace, podvrh


Next: counterfeiter; counterfoil; countermand    deadpan; deadwood; deaerate; deaeration