Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad counter do češtiny

counter = pult; pěšák (v šachu); počitadlo; opačný; odporovat; přepážka; okénko; kostka (v dámě); protisměrný; zpětný; obráceně; proti-; opačným směrem; výplatní stůl; žeton; marka (fant, zastupující vlastní věc); protiúder; protivný; opatek obuvi; počítat; kontr
accumulating counter = sběrné počitadlo; součtové počitadlo;
adding counter = sčítací počítadlo; sběrné počitadlo;
address counter = čítač instrukcí; čítač adres;
alpha counter = počítač alfa částic; počítač částic alfa; sestupný čítač; čítač bloků;

Příklady překladu slova "counter" z webu:

Utterly counter to enlightened medical theory.  Je to v absolutním rozporu s vědeckou lékařskou teorií.
The radiation counter was still clicking.  Měřič radiace pořád cvakal.
He handed the counter to his captain.  Podal kapitánovi počítač.
I got somethin' under the counter for wiseasses.  Na parchanty jako je on mám něco pod pultem.
He set the map down on the counter and walked out.  Položil mapy na přepážku a vyšel ven.
She simply laid the gold key on the counter in front of the man.  Jednoduše položila před muže na pult zlatý klíč.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcounterclaim   counting   country   countryman   coupe   couple   coupler   coupling