Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad countenance do češtiny

countenance = vzezření; rovnováha (duševní); tvář; klid (duševní); povzbuzení; přízeň; výraz (obličeje); povzbuzovat; podporovat; schvalovat; vážnost; podpora; souhlas; tolerovat; nečinně přihlížet; povzbudit; dodat odvahy; rozvaha; pomoc; dovolit; důvěra; trpět
keep countenance = zachovat vážnost; zdržet se smíchu; keep one's countenance = zachovat vážnost; put out of countenance = vyvést z míry;

Příklady překladu slova "countenance" z webu:

His countenance earns your admittance here.  O to, že jsi zde, se zasloužila jeho přízeň.
I cannot countenance such a philosophy.  Takovou filozofii nemohu schvalovat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcounter   counterclaim   counting   country   countryman   coupe   couple   coupler