Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad counsel do češtiny

counsel = rada (soudní); porada; právní zástupce; radit (3. p.); záměr; radit se; advokátní rada (hromad.); rady; konzultace; návod; žaloba; obhajoba; advokát; zástupce; obhájce; právní poradce; sbor poradců; sbor advokátů; poradce; poradit; doporučit (4. p.)
adversary counsel = obhájce ex offo; právní zástupce ex offo;
chamber counsel = soukromý právní poradce; tajný rada; tajní radové;
chambers counsel = tajný rada; soukromý právní poradce;
chief counsel = hlavní žalobce; generální prokurátor; advokát;

Příklady překladu slova "counsel" z webu:

I counsel this to be ordered today.  Má rada zní, abyste to nařídil ještě dnes.
I sought counsel with my interpreter.  Hledal jsem radu u svého tlumočníka.
Your ideas and counsel are valuable.  Vždycky máte dobré rady a nápady.
I do not call this counsel good.  Nezdá se mi to moudré.
I don't know enough to attempt to counsel you.  Nevím toho dost, abych vám mohl radit.
All this you know, and need not my counsel to know it.  Všechno toto víš a nepotřebuješ mou radu, abys to věděl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcount   countenance   counter   counterclaim   counting   country   countryman   coupe