Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad councillor do češtiny

councillor = člen rady; radní (města); člen zastupitelstva; rada (osoba); radní
town councillor = městský radní; radní (městský);

Příklady překladu slova "councillor" z webu:

Ah, the councillors chorused, rather more enthusiastically this time.  Ah, vydechli radní sborem, tentokrát s přídavkem opravdového nadšení.
So we're privy councillors now.  Tak se podívejme, začal nakonec opatrně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcounsel   count   countenance   counter   counterclaim   counting   country   countryman