Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad could do češtiny

could = by mohl; mohl jsem; mohl bych; by mohl být (1. p.)
we could = my bychom mohli; mohli bychom; bychom mohli; he said he could = řekl, že by mohl; as much as I could = vše, co jsem mohl;

Příklady překladu slova "could" z webu:

Could you?  A co ty?
Or could it?  Nebo ano?
But how could they?  Ale čím?
It's all they could do.  Nic jiného jim nezbývá.
He said, yes, he could see.  On na to, že to vidí.
But there was nothing he could do.  Ale dělat nemohl nic.
It wasn't as bad as it could have been;  Nebylo to tak zlé;
As good a samurai as a man could be.  Samuraj tělem i duší.
Sure, but this is the farthest away he could be.  Jasně, ale dál než sem se nedostal.
He never invited people into his house, if he could help it.  Děkujeme mockrát!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcould you   council   councillor   counsel   count   countenance   counter   counterclaim